De kosten verschillen tussen een bestaande en een nieuwbouwwoning

Ga je voor een bestaande woning of nieuwbouw?

De kosten verschillen tussen een bestaande en een nieuwbouwwoning. Een factor dat een grote rol speelt bij het maken van een keuze die bij jouw persoonlijke voorkeur en financiële situatie past. In dit artikel nemen we de onderdelen onder de loep, zodat je een goede en een bewuste keuze kunt maken of je voor een nieuwbouw of bestaande woning gaat.

Nieuwbouw en “vrij op naam”

Als je voor nieuwbouw gaat, koop je in de meeste gevallen vrij op naam. Dit houdt in dat je geen kosten voor de overdracht hoeft te betalen. Daarentegen zijn er andere kosten onderdeel van de aankoopprijs. Dit zijn:

  • Kosten voor de overdrachtsakte die door de notaris wordt opgesteld
  • De btw over de koopsom, inclusief grond
  • Inschrijfkosten van het eigendom bij het Kadaster

De kostenposten op een rijtje

De vorige kostenposten hebben betrekking op de aankoopprijs. Er zijn echter meerdere kostenposten die er buiten vallen, maar waar zeker rekening mee gehouden moet worden. Hieronder volgt een overzicht van de eventuele kosten voor nieuwbouw en bestaande bouw. De begrippen zijn verder in dit artikel kort toegelicht:

Nieuwbouw

Taxatiekosten

In de meeste gevallen heb je voor een nieuwbouwwoning geen taxatierapport nodig. Daarentegen is het in sommige gevallen verplicht en gaat het om de volgende situaties:

  • Je koopt een sloopwoning
  • Je laat zelf een huis bouwen waarbij je verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de woning. Tevens dat je hier ook volledige juridische zeggenschap over hebt.
  • Je koopt een bouwkavel.

Hypotheekakte (notariskosten)

Hierin staan de gegevens en de bepalingen van je hypotheek vermeld. Dit betreft de overeenkomst tussen jou en de hypotheekinstelling opgesteld door de notaris.

Advieskosten (hypotheekadviseur)

Voor hulp bij het afsluiten van een hypotheek die bij je past, loont het om professioneel en betrouwbaar advies te krijgen. Een adviseur heeft de nodige opleiding genoten en daarmee specialistische kennis opgedaan. Met behulp van de nodige rekenprogramma´s kan er in een breed spectrum van factoren zoals het financiële toekomst perspectief en de gezinssituatie  een goed financieel beeld worden gegeven.  Zo voorkom je dat je voor een hypotheek kiest die teveel geld zal kosten. 

Bereidstellingsprovisie

Het kan soms voorkomen dat je hypotheek niet binnen de standaard geldigheidstermijn bij de notaris is gepasseerd. Dan zal je de geldigheid van je offerte moeten verlengen en sommige geldverstrekkers rekenen hiervoor kosten.

Bouwrente:

In feite is dit de rente die je verschuldigd bent aan de aannemer over de kosten die zijn gemaakt voor de bouw van je nieuwbouwhuis. Deze rente kan in twee vormen voorkomen namelijk als financieringsvergoeding en uitstelrente:

Financieringsvergoeding

Het kan voorkomen dat de bouwer al kosten heeft gemaakt voor de grond en de bouw. In dat geval betaal je rente over de periode vóór het sluiten van de koop /aannemingsovereenkomst.

Uitstelrente

Deze rente betaal je vanaf het moment dat je de koop / aannemingsovereenkomst sluit en dat je daadwerkelijk eigenaar wordt van de woning.

Nationale Hypotheek Garantie

Met het afsluiten van een NHG hypotheek, ben je verzekerd van een hypotheek die het beste bij je financiële situatie past. Dit komt doordat deze hypotheek voldoet aan de “normen van het verantwoord lenen” van het NIBUD. Je moet hiervoor wel 1% van het hypotheekbedrag betalen aan kosten.

Vertragingsrente

Bij de bouw van een nieuwbouwwoning zal je regelmatig een factuur ontvangen van de bouwer of projectontwikkelaar. Als je deze gestelde termijnen te laat betaalt, kan er vertragingsrente in rekening worden gebracht. Dit gebeurt dan vanuit de bouwmaatschappij.

Hypotheekrente tijdens de bouw

Bij de koop van een nieuwbouwwoning betaal je vanuit je hypotheek eerst de grond en in sommige gevallen de bouwtermijnen die al zijn verstreken. Je resterende hypotheek wordt daarna opzij gezet in een bouwdepot. Vervolgens wordt jouw hypotheek dan in termijnen uitbetaald.

Over het bedrag dat nog resteert in het bouwdepot ontvang je rente van de geldverstrekker. In de meeste gevallen is het rentepercentage dat je ontvangt lager of gelijk aan de rente die je moet betalen over je hypotheekbedrag dat je hebt geleend.

Houd er rekening mee dat je uiteindelijke hypotheeklasten na verloop van tijd stijgen. Je ontvangt namelijk rente over het bedrag dat nog in je bouwdepot zit en niet over het oorspronkelijke bedrag, terwijl de rente over je afgesloten hypotheek hetzelfde blijft.

Kosten voor opleveringskeuring

Op het moment dat de nieuwbouwwoning is opgeleverd, is het erg belangrijk dat er nog een “optische” keuring wordt gedaan. Hiervoor heb je een onafhankelijke bouwkundige nodig die met z’n expertise je woning kritisch naloopt. Eventuele gebreken worden dan in kaart gebracht en dit zorgt ervoor dat je dus een sterke positie tegenover de bouwer hebt.

Bestaande bouw

Taxatiekosten

Als je de hypotheek aanvraagt voor het kopen van een bestaande woning, heb je een gevalideerde taxatie nodig. Hiervoor dient een gecertificeerde taxateur ingeschakeld te worden. Hieruit volgt een gevalideerde taxatierapport waarin de waardebepaling van de woning wordt vastgelegd zodat de geldverstrekker de hoogte van je hypotheek kan vaststellen.

Hypotheekakte (notariskosten)

Hierin staan de gegevens en de bepalingen van je hypotheek vermeld. Dit betreft de overeenkomst tussen jou en de hypotheekinstelling opgesteld door de notaris.

Advieskosten (hypotheek adviseur)

Voor hulp bij het afsluiten van een hypotheek die bij je past, loont het om professioneel en betrouwbaar advies te krijgen. Zo voorkom je dat je voor een hypotheek kiest die teveel geld zal kosten.

Bereidstellingsprovisie

Het kan soms voorkomen dat je hypotheek niet binnen de standaard geldigheidstermijn bij de notaris is gepasseerd. Dan zal je de geldigheid van je offerte moeten verlengen en sommige geldverstrekkers rekenen hiervoor kosten.

Overdrachtsbelasting

Een onderdeel van de bijkomende kosten van een hypotheek is de overdrachtsbelasting. Dit moet je betalen als je o.a. een bestaande woning koopt. Het tarief voor overdrachtsbelasting is 2% voor woningen.

Leveringsakte

De notaris stelt de leveringsakte op nadat de koopovereenkomst is getekend en de hierin ontbindende voorwaarden zijn verlopen. De gemaakte afspraken in de leveringsakte moeten overeenkomen met die van de koopovereenkomst.

Borgtochtprovisie

Als je een Nationale Hypotheek Garantie hebt afgesloten (NHG), dan zijn er kosten voor je hypotheek borgtochtprovisie vermeld. NHG staat borg voor je lening tegenover de bank. Mocht het zo zijn dat er sprake is van gedwongen verkoop en dat is aan jou niet te verwijten, wordt de restschuld kwijtgescholden. Uiteraard moet hiervoor een grote reservepot zijn en dit wordt o.a. aangevuld met borgtochtprovisies van andere mensen met een NHG.

Kosten waarborgsom / bankgarantie

In de meeste gevallen is het niet zo dat de koopsom van de woning meteen wordt voldaan. Dit gebeurt pas bij het ondertekenen van de leveringsakte (transportakte) bij de notaris. Er zit dus wat tijd tussen deze handelingen. Zodoende vraagt de verkopende partij vaak dat jij als koper – na het ondertekenen van de koopakte – een waarborgsom stort of een bankgarantie stelt. De verkoper heeft dan meer zekerheid dat je de woning dan ook daadwerkelijk gaat afnemen. In de meeste gevallen betreft de waarborgsom 10% van de overeengekomen koopprijs. Dit moet binnen een week zijn voldaan.

Mocht je niet over voldoende eigen geld beschikken om aan de voorwaarden van een waarborgsom te voldoen, dan is een bankgarantie ook nog een mogelijkheid. Een bankgarantie verklaart dat de bank garant staat voor jou als jij je verplichtingen niet kan nakomen. Zo hoef je niet je spaargeld aan te spreken. In de meeste gevallen rekent de bank 1% van het bedrag waarvoor de bank garant staat aan kosten. Dus stel je voor dat de bank garant staat voor € 250.000 , – dan betaal je  € 250,- (1%) aan kosten.

Makelaarskosten

Als je gebruik wilt maken van de diensten van een makelaar, betaal je uiteraard kosten (courtage). De courtage is in de meeste gevallen een percentage van de uiteindelijke (ver)koopprijs. Hierover kan jij als koper over onderhandelen want de tarieven kunnen onder de makelaars verschillen. 

Bouwkundige/bouwtechnische keuring

Raadzaam is om vast te stellen of je woning gebreken heeft. Deze keuring maakt dat in grote lijnen inzichtelijk en je kunt daarmee rekening houden met welke extra kosten je te maken hebt voor reparatie of verbouwing. Deze keuring wordt uitgevoerd door een expert. Mocht je er één nodig hebben, dan kan je bij ons een bouwkundige keuring aanvragen.

Welke kosten zijn aftrekbaar bij de belasting?

Verschillende kosten zijn aftrekbaar als je aangifte doet bij de belasting. Wil je weten welke dat zijn?

Klik dan hier voor meer informatie over “Aftrekbare kosten bij aankoop van je nieuwe woning“.