Taxatieland kennisbank

Begrippen nader toegelicht

Welkom op onze kennisbank. Hier vind je de nodige begrippen nader toegelicht. We hopen dat het je meer duidelijkheid geeft in de zoektocht naar een taxatie die bij je past. Mocht je nog vragen hebben, kijk dan eens op onze veelgestelde vragen, chat met een medewerker of neem contact met ons op via de telefoon, whatsapp of email.

Brancheverenigingen

NVM

NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen) is met ruim 4100 leden de grootse brancheorganisatie in haar sector. NVM kent drie gespecialiseerde vakgroepen: Wonen, Business en Agrarisch & Landelijk.

VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor ruim 1.100 makelaars, taxateurs en verhuurspecialisten . De brancheorganisatie heeft naast een sectie Wonen, ook een aparte sectie Bedrijfsmatig Vastgoed en een sectie Agrarisch Vastgoed.

VastgoedPRO is een beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessionals. De 700 aangesloten professionals zijn allen werkzaam in een beroepsgroep binnen de vastgoedsector. De vereniging richt zich op 2 beroepen; makelaars en taxateurs.

 

Geldverstrekkers

De meeste huizenkopers maken gebruik van een geldverstrekker voor de financiering (hypotheek) van hun woning. Er zijn op dit moment tussen de 35 en 40 geldverstrekkers actief op de Nederlandse markt. De bekendste hypotheekverstrekkers zijn de grootbanken, maar er komen steeds meer nieuwe hypotheekverstrekkers bij. In veel gevallen investeren zij geld van (buitenlandse) pensioenfondsen door het verkopen van hypotheken. Vaak bieden zij ook execution only aan en veel grootbanken volgens inmiddels deze tendens. Execution only betekent dat er voor het afsluiten van een hypotheek geen adviseur of tussenpersoon betrokken is.

Registers

Een register is een instrument dat vaak wordt aangewend om een beroepsgroep te professionaliseren. Om als beoefenaar van een beroep toe te treden tot tot een beroepsregister moet je meestal aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daarnaast moet je je ook aan regels houden om op de lijst van het register te kunnen staan. In Nederland bestaan twee registers voor taxateurs, toetreden tot een register is niet verplicht omdat een taxateur een vrije beroepsbeoefenaar is. Inschrijving bij een register kan door een opdrachtgever of validatie-instituut wel verplicht worden gesteld.

NRVT is de verkorte naam van Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en richt zich op het borgen van de vakbekwaamheid van deze taxateurs, onder andere door middel van inschrijving in één centraal register (het Register). Naast het register zorgt NRVT o.a. ook voor doorlopend toezicht. Sinds 1 januari 2018 houdt de NRVT ook toezicht op de validatie-instituten.

Royal Institute for Chartered Surveyors is voornamelijk actief op het gebied van accreditatie, kennisdeling en opleidingen, maar kent ook een register voor taxateurs. Dit register staat open voor alle gekwalificeerde RICS-leden die taxaties uitvoeren krachtens RICStaxatiestandaarden 2014 (PS1).

Stichting waarborgfonds

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft als doel het bevorderen van het eigenwoningbezit en is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Jaarlijks stelt zij regels op voor het verstrekken van NHG. De uitvoering van de NHG vindt plaats bij de geldverstrekkers. Controle op dossiers vindt plaats op het moment dat een schadedeclaratie wordt ingediend. Er is dus sprake van een systeem met repressief toezicht. Het WEW ondersteunt de geldverstrekkers bij de uitvoering van de NHG en beheert het fondsvermogen in verband met het risico van de NHG. 

Taxateurs

Een taxateur in het vastgoed, ook wel een vastgoedtaxateur genoemd, stelt de waarde van een vastgoedobject vast op basis van een uniek taxatierapport. Dit doet hij of zij voornamelijk bij gevallen van aankoop, verkoop, hypotheekverstrekking of voor het bepalen van de balanswaarde voor een bedrijf/fonds met vastgoed in haar bezit. Omdat een taxateur een vrije beroepsoefenaar is, is het niet exact vast te stellen hoeveel taxateurs er in Nederland zijn. Op dit moment zijn er volgens de NRVT wel 4.550 taxateurs in hun register ingeschreven. Taxateurs kennen vaak bepaalde expertises waar zij ook aparte opleidingen voor kunnen volgen. NRVT kent daarom ook verschillende kamers: 1) Wonen, 2) Bedrijfsmatig vastgoed, 3) Agrarisch vastgoed en 4) WOZ. Iedere kamer kent eigen opleidingsvereisten en reglementen.

Toezichthouders

AFM

Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiële markten. In deze rol ziet zij ook toe op het gedrag van beroepsgroep taxateurs. In december 2015 heeft zij een consultatieversie van de leidraad voor vastgoedtaxaties gepubliceerd, deze wordt DNB onderschreven. In juni 2016 heeft zij aangegeven nog niet tevreden te zijn met de zelfregulering van taxateurs zoals beschreven in de eerder genoemde leidraad en overweegt zij, samen met DNB, om te pleiten voor wetgeving.

De kerntaak van DNB (De Nederlandsche Bank) is zorgen voor financiële stabiliteit en daarmee een bijdrage te leveren aan de welvaart in Nederland, dit doet zij o.a. door het toezien dat financiële instellingen waaronder verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, voldoende vermogen hebben om aan hun verplichtingen te voldoen en een solide en integere bedrijfsvoering hebben. In haar functie is het belangrijk te kunnen beoordelen of de onderliggende waarde van het vastgoed bij uitstaande hypotheken klopt en de daarbij behorende

Tussenpersonen/ hypotheekadviseurs

Een tussenpersoon / hypotheekadviseur helpt een consument met o.a. het vinden van een (her)financiering van een geldverstrekker voor de hypotheek van een woning en begeleidt vaak het hele traject, waaronder het inschakelen van een taxateur. In Nederland zijn er zowel adviseurs die hypotheken van één geldverstrekker adviseren als taxateurs die hypotheken van meerdere geldverstrekkers adviseert. Dit laatste is veel gebruikelijker in Nederland. Er is tussen hypotheekadviseurs ook een groot verschil in prijs o.b.v. het service niveau. Sommige adviseurs werken alleen online en laten de consument veel zelf doen en zijn daarom goedkoper dan adviseurs die bijna alles uit handen nemen voor de consument. Veel geldverstrekkers bieden tegenwoordig voor hun hypotheken ook een execution only optie aan, waardoor er geen sprake meer is van een tussenpersoon of hypotheekadviseur. Consumenten die via execution only een hypotheek willen afnemen moeten wel eerst slagen voor een kennis- en ervaringstoets.

Validatie-instituten

NWWI

Het NWWI is opgericht om geldverstrekkers, intermediairs en consumenten inzicht te bieden in de wijze waarop de waarde van woningen is vastgesteld. Het NWWI heeft als belangrijk doel het verhogen van de deskundigheid, betrouwbaarheid en transparantie van woningtaxaties. Het beoogt betrokkenen meer zekerheid te bieden en bij te dragen aan het voorkomen van taxatiefraude.

Taxateurs Unie valideert, voor circa 2.000 aangesloten taxateurs, taxatierapporten voor verschillende doeleinden:

  • financieringstaxaties (met NHG);
  • taxaties Bijzonder Beheer of Intensief Beheer;
  • woningcorporatie taxaties.

iValidatie beoogt waarde toe te voegen als onafhankelijk en transparant validatie-instituut bij het valideren van taxatierapporten en streeft naar toegevoegde waarde voor alle betrokken partijen in het proces zoals de taxateur, de hypotheekverstrekker en het Waarborgfonds Eigen Woningen.

TVI valideert taxatierapporten voor diverse doeleinden, waaronder:

  • financiering (met en zonder NHG);
  • woningcorporatie (individueel en complex);
  • bijzonder of intensief beheer