Privacy verklaring Taxatieland.nl

Wij zijn ons ervan bewust dat u ons uw persoonlijke informatie toevertrouwt wanneer u gebruik maakt van onze diensten.  Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van dienstverlening legt Taxatieland.nl gegevens vast voor de uitvoering van een overeenkomst zoals het verlenen van taxatiediensten.

Wijzigen of verwijderen van gegevens

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.

Beveiliging
gegevens


Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens


Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Dit bestand is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het uitgebreide privacy beleid kunt u hier vinden.