Voorwaarden en bepalingen Taxatieland.nl

U kunt een taxatie bij taxatieland.nl aanvragen voor particuliere woningen in heel Nederland. Voor taxaties op de Waddeneilanden geldt een maatwerktarief. Heeft u een adres in het buitenland, dan kunt u geen taxatie aanvragen, ook niet voor een woning in Nederland.

U kunt geen taxatie aanvragen voor:

 • technische installaties
 • waardebepalingen voor planschade of nadeelcompensatie
 • waardebepaling t.b.v. inbreng en/of uitkoop in vennootschap of stichting
 • bouwkundige waardebepalingen
 • waardebepaling voor roerende zaken

De volgende taxaties kunnen eventueel tegen een maatwerktarief worden uitgevoerd:

 • monumentale woningen
 • bedrijfspanden, kantoren, winkels
 • (woon)boten
 • recreatiewoningen
 • woningen met gecombineerde bedrijfsruimten
 • objecten met andere bestemming dan alleen wonen
 • onzelfstandige woningen (bijvoorbeeld kamerverhuur, hospita)
 • herbouwwaarde taxaties (b.v. VvE)
 • waarderen van vruchtgebruik
 • afkoop van erfpacht
 • taxaties ten behoeve van terugkoopregeling (b.v. koopgarant)
 • (deels) verhuurde panden
 • als u extra waardes wilt weten (b.v. waarde in verhuurde staat)

Is er sprake van maatwerk, dan geldt een afwijkend tarief. U ontvangt hiervoor van Taxatieland.nl een vrijblijvende offerte.

Heeft u een taxatieaanvraag via de aanvraagmodule gedaan, dan heeft u eventueel al voor de taxatie betaald via iDeal. Wilt u vervolgens geen gebruikmaken van de offerte, dan restitueert Taxatieland.nl het reeds betaalde bedrag. Wilt u wel gebruikmaken van de offerte, dan ontvangt u een aanvullende factuur voor maatwerk.

Op taxaties zijn de algemene voorwaarden van taxatieland.nl van toepassing.